Pracovní strakáč

Soutěž PRACOVNÍ STRAKÁČ probíhá pod patronaci
Spolku ČSP 

logo-spolku_podlouhlea

Klubu chovatelů málopočetných plemenlogo kchmpp

Sezona 2018 – je uzavřená výsledky v záložce 

 Vyhlášení výsledků proběhne dne 24.11.2018 na schůzích Spolku českého strakatého psa a KCHMPP

Poslední aktualizace : 12.11.2018

Evidence Pracovního strakáče na tomto webu skončila sezonou 2018.
Počínaje sezonou 2019 jsou výsledky přímo na spolkovém webu.